Energidata.

Loading…

Har ni full koll på era fastigheters energiförbrukning? Med vår lösning kan ni effektivisera er energiuppföljning, arbeta effektivare, minska energiförbrukningen och skapa hållbara fastigheter.

Viktig men svårarbetad energiuppföljning

En effektiv energiuppföljning är viktig för miljön och för att spara energi och öka driftnettot. Men att manuellt samla in, strukturera och kvalitetssäkra energidata från olika system i fastighetsbeståndet är ett krävande jobb. Utan en tydlig samlad bild över all energidata är det också svårt att snabbt kunna se avvikelser och utföra de åtgärder som behövs. Med vår lösning hjälper vi er att förändra detta.

Enkel tillgång till samlad energidata

Vi hjälper er att samla in, strukturera och kvalitetssäkra energidata från era fastigheters befintliga system. All insamlad data bearbetas och visualiseras på ett enkelt och översiktligt sätt. Genom att alltid ha tillgång till korrekt förbrukningsdata sparar ni in många timmar av egen uppföljning och kan fokusera på att optimera er energianvändning.

Full koll på energiförbrukningen

Genom ert befintliga styr- och övervakningssystem följer vi upp och analyserar era fastigheters energiförbrukning året runt. Varje månad skapas rapporter över fastigheternas totala energiförbrukning. Med full koll över förbrukningen kan ni i ett tidigt skede upptäcka och åtgärda eventuella avvikelser inom värme, kyla, el och vatten. Ett effektiv sätt att minska era kostnader och nå uppsatta hållbarhetsmål.

Rapporter ger underlag för investeringar

En förbättrad energirapportering ger er all data som behövs för att fatta välgrundade investeringsbeslut och analysera åtgärder. Genom rapporterna får ni ett tydligt och översiktligt underlag som hjälper er att avgöra var framtida investeringar gör mest nytta.

Energirapporteringen innehåller exempelvis:

 • Förbrukningsuppföljning av el, värme, kyla och vatten jämfört med era uppsatta mål.
 • Individuell debitering (IMD) av varje hyresgästs faktiska förbrukning av el, värme, kyla och vatten.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom energidata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid