Finansiell data.

Loading…

Lägger ni mycket tid på sammanställningar av data inför bokslut och budgetarbete? Med enkel tillgång till kvalitetssäkrad och aktuell data kan ni förenkla ert budgetarbete, skapa felfria rapporter och få mer tid över till viktigt analysarbete.

Manuellt arbete skapar risk för fel

Många ekonomichefer ägnar mycket tid åt att manuellt samla in, sammanställa och kvalitetskontrollera data från olika källsystem i samband med månadsbokslut och budgetarbete. När rapporten väl är färdig finns det inte mycket tid över för analys och åtgärder. Som med allt manuellt arbete finns även risk för felaktigheter. Med vår lösning för automatiserad hantering av finansiell data hjälper vi er att förändra detta.

Mer tid till analys och åtgärder

Med vår lösning för datainsamling kan ni överlåta grovjobbet med sammanställningar, mappningar och beräkningar till en dator. Ni får enkelt tillgång till kvalitetssäkrad och tydligt presenterad information och kan lägga tiden på analys och stöd till verksamheten i stället. Kanske slipper ni till och med anställa ytterligare en resurs som hjälp i rapporteringsarbetet.

Full kontroll hela vägen från rapport till faktura

Rapporterna som presenteras på vår plattform ger er en god överblick med detaljerad information hela vägen från rapport och konto till transaktion och slutligen inscannad faktura. Det hjälper er bland annat att:

 • Förenkla och effektivisera budget- och prognosarbetet.
 • Definiera resultatuppställningar som motsvarar era behov.
 • Överblicka den ekonomiska utvecklingen och identifiera avvikelser.
 • Analysera orsaker till avvikelser genom att analysera den underliggande informationen.
 • Skapa adhoc-analyser och egna rapporter.
 • Spara analyser som egna rapporter.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi främst Excel och visualiseringverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. Önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Förenklat budget- och prognosarbete

För att underlätta ert boksluts– och budgeteringsarbete har vi utvecklat en budget- och prognosapplikation. Vi kan snabbt anpassa applikationen efter era specifika behov. Genom applikationen kan ni enkelt hantera exempelvis:

 • Timmar
 • Direkta och indirekta kostnader
 • Artiklar
 • Avgifter
 • Material

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom finansiell data kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid