Inköpsdata.

Loading…

Har ni full koll på alla era inköp? Med en tydlig helhetsbild över inköpsdata får ni all information ni behöver om kostnader och leverantörer. Det blir enklare att hitta avvikelser och se var besparingar kan göras.

Rätt inköp är viktigt för lönsamheten

Köpta varor och tjänster svarar i genomsnitt för 60 procent av ett företags totala kostnader. Hur inköpen hanteras är därför av stor betydelse för lönsamheten. Men att manuellt samla in, kvalitetssäkra och sammanställa all inköpsdata från olika källsystem är ett utmanande arbete som ofta inte lämnar mycket tid över till uppföljning och analys. Genom att automatisera och digitalisera hanteringen av er inköpsdata hjälper vi er att förändra detta.

Full kontroll över inköpen

Med automatiserad uppföljning kan ni snabbt och enkelt se utfallen av era inköp. Uppföljningen sker exempelvis per period, bransch, avtalstyp, risknivå, leverantör eller inköpare. Ni får en samlad bild av era inköp som hjälper er att identifiera var det finns möjligheter att effektivisera och sänka kostnader. Det blir också enklare att hitta avvikelser och ha full kontroll över vilka leverantörer ni använder. Vi hjälper er även att följa upp områden som exempelvis avtalstrohet, kreditrating och hållbarhet.

Kvalitetssäkrad leverantörsdata

Vi hjälper er att samla in, strukturera och kvalitetssäkra all leverantörsdata. Insamlad data bearbetas och visualiseras på ett enkelt och översiktligt sätt. Ni får snabbt tillgång all data ni behöver om varje leverantör, leverantörens branschtillhörighet och om ett tecknat leverantörskontrakt finns. Vid behov kan vi också hämta in extern data, exempelvis risknivån för leverantören, som sedan matchas med er interna data.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom inköpsdata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid