Miljödata.

Loading…

Vet ni hur väl ni uppfyller era hållbarhetsmål? Genom vår lösning visualiseras automatiskt all miljödata ni har behov av. Med full kontroll över er data kan ni lägga fokus på att optimera miljöarbetet.

Uppfyllda hållbarhetsmål

Att manuellt samla in, sammanställa och kvalitetskontrollera miljödata från olika källor är ett tidskrävande arbete. Utan en samlad bild över all miljödata är det också svårt att se hur väl era hållbarhetsmål efterlevs och vilka insatser som behöver göras för att förbättra miljöarbetet. Genom vår lösning kan vi hjälpa er att automatisera och effektivisera denna process efter era behov.

Tillgänglig data förbättrar miljöarbetet

Vi hjälper er att samla in, strukturera, kvalitetsvalidera och tillgängliggöra all miljödata ni behöver. Insamlad data bearbetas och visualiseras på ett enkelt och översiktligt sätt. Ni får en god överblick över vilka insatser som gett resultat och vad som behöver göras för att förbättra miljöarbetet och uppfylla era hållbarhetsmål. Ni får också en bra dokumentering inför exempelvis miljöcertifieringar.

Lån via gröna obligationer

Genom gröna obligationer får verksamheter med miljömässig hållbarhet möjlighet att låna från investerare. För behörighet till gröna obligationer måste dokumentation på kravefterlevnad inom områden som energiförbrukning, marknadsvärde och certifieringsnivå kunna visas. Med vår lösning kan ni enkelt hålla koll på dessa områden och se vilka av era fastigheter som motsvarar kraven.

Klimatsmart återbruk

Fastighets- och byggsektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt materialåtervinns en försvinnande liten del av avfallet. Återbrukspotentialen av material och fasta interiöra produkter är stor. Med vår lösning hjälper vi er att hålla koll på ert avfall för ett visst projekt och se till att det återbrukas i andra projekt.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom miljödata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid