Samlade system underlättar Vasakronans arbete.

Loading…

Behov – optimerad datahantering

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 170 fastigheter. Bolaget är en av våra äldsta kunder som vi har jobbat med i många år. När vi påbörjade vårt samarbete hade bolaget behov av att optimera sina ekonomi- och budgeteringsprocesser för att minimera det manuella arbetet och få tillgång till kvalitetssäkrad data. Vasakronan hade även behov av att se över och förenkla sina processer inom bland annat energi, miljö, HR och inköp.

Källdata inhämtades från:

 • UBW (Agresso) ekonomi
 • Vitec hyra
 • Vitec energi
 • DeDu felanmälan
 • IDA CRM
 • MIA medarbetare
 • Upplysningscentralen

Lösning – samlad bild över alla verksamhetsområden

Vårt uppdrag bestod i att knyta samman ett tiotal system till en gemensam plattform. Genom vår lösning har Vasakronan enkel tillgång till en korrekt och samlad bild över samtliga områden i verksamheten. I och med detta slipper Vasakronan den tidskrävande manuella inhämtningen av data från många olika system. Även risken för fel har minimeras. Utöver ekonomi- och budgeteringsprocesser använder Vasakronan vår lösning bland annat inom följande områden:

Energi

Genom vår lösning kan Vasakronan enkelt följa upp och optimera energiförbrukningen för varje fastighet – ett effektivt sätt att sänka kostnader och minska CO2-utsläpp. Vasakronan kan även se hyresgästernas energiförbrukning och fördela ut kostnaderna på varje enskild hyresgäst. Energidata från alla berörda system samlas i en tydligt visualiserad och översiktlig bild.

Miljö

Med vår lösning kan Vasakronan enkelt se hur mycket avfall varje projekt producerar inom många olika kategorier, samt vad som är möjligt att återbruka. All data hämtas in automatiskt och presenteras i en samlad bild. Vasakronan får även en god översikt över sina gröna obligationer och gröna certifikat.

HR

Med vår lösning hämtas automatiskt alla nödvändiga uppgifter inför HR-budgeteringen in och även uträkningar sker automatiskt. Istället för att budgetera i kostnader kan Vasakronan nu budgetera på FTE:er. Den manuella och komplicerade hanteringen av Excelmallar är inte längre nödvändig. Såväl budgeteringsarbetet som uppföljningen av lönestatistik har förenklats. Även lönerevisionsprocessen har digitaliserats och både HR och cheferna i organisationen jobbar nu direkt i systemet i stället för i Excel. Nya löner registreras, kommenteras och godkänns för att slutligen exporteras till lönesystemet.

Inköp

Med vår lösning får Vasakronan enkelt tillgång till en samlad bild över sina befintliga leverantörer och hur väl de uppfyller sin avtalstrohet. Ett effektivt sätt att spara pengar och hålla sig till förhandlade avtal. I systemet finns även stöd för att samla in extern data som exempelvis företags kreditvärdighet. Förutom den rapportering och uppföljning som sker i applikationen paketeras all data sedan för djupare analys i en extern MS Power-BI applikation.

Resultat – värdefullt stöd i hållbarhetsarbete

Vasakronans fokus ligger på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning utan att göra åverkan på människa eller miljö. De senaste åren har Vasakronan bland annat halverat energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd, sänkt koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent samt miljöcertifierat en större del av fastighetsbeståndet. Genom att optimera och förenkla bolagets uppföljningsprocesser inom en rad olika områden har vår lösning varit ett betydelsefullt stöd i detta arbete. Då Vasakronan är mycket nöjda med vår leverans pågår ett arbete med att implementera fler områden i Infoweaver.

”Just enkelheten att lägga till och dra ifrån är storheten i den här lösningen från Infoweaver. När grunden finns, paketerad och kvalitetssäkrad, är det enkelt att utveckla och koppla på nytt.”

Sören Sandell, Affärsutvecklare, Vasakronan

Affärsområden som Vasakronan implementerat:

 • Finansiell data
 • Projektdata
 • Miljödata
 • HR-data
 • Energidata
 • Fastighetsdata
 • Inköpsdata

Boka uppstartsmöte med oss!

Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

  Boka möte online

  Möteslängd
  Välj tid

  NCC
  Haki
  Klövern
  Vasakronan
  Areco