Möt applikationskonsult Nicklas Löf

När Nicklas inte vandrar i Alperna eller skjuter pilbåge hemma i Tumba, jobbar han som applikationskonsult hos oss på Infoweaver. Här berättar Nicklas själv om sin roll på Infoweaver och vad som gör det så roligt att jobba här. 

Hur ser din roll på Infoweaver ut?
Jag är som sagt applikationskonsult och arbetar för att utveckla och kundanpassa vår plattform för att den ska möta kundernas behov. 

Hur länge har du jobbat på Infoweaver och vad gjorde du innan du kom hit?
Jag har varit på Infoweaver i fyra år nu. Innan jag kom hit jobbade jag som BI-konsult på ett större företag. Jag saknade det helhetsgrepp man får på ett lite mindre företag och valde därför att börja på Infoweaver. 

Vad uppskattar du mest med att vara konsult på Infoweaver
Det är både effektivt och givande att ha ett helhetsansvar för projekten. Det innebär att man får vara delaktig i varje moment i processen och inte bara jobbar som en post på ett löpande band. Jag har dessutom väldigt kunniga och trevliga kollegor som gör att jag växer och utvecklas. 

Vilken ser du som Infoweavers främsta styrka?
Framförallt att vi är anpassningsbara efter kundens behov och att vi jobbar snabbt. Det går kort tid mellan att vi får in en kundförfrågan till att vi har en färdig produkt på plats. 

Vad ser du fram emot i ditt fortsatta arbete på Infoweaver?
Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vår plattform och även att jobba mot nya branscher. Offentlig verksamhet är något jag är nyfiken på att jobba inom. 

Boka möte med oss!

Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

  Boka möte online

  Möteslängd
  Välj tid

  Möt Balder – en äkta kontorshund

  Inget kontor är komplett utan en äkta kontorshund och självklart finns en sådan på plats även hos oss på Infoweaver. Vår bearded collie Balder har i stort sett vuxit upp på kontoret. Här har han huserat ihop med Husse Peter Anderberg ända sedan han var en liten valp. 

  Vår härliga Balder gör verkligen skäl för sitt namn. Balder var nämligen den vackraste och snällaste av alla asagudar. Det sas att det bringade lycka att ha honom omkring sig. Och vi kan skriva under på att det stämmer! Balder tar sitt jobb som kontorshund på största allvar. Hans främsta uppgift är att gå runt och sprida glädje, minska stress och bidra till allmänt välbefinnande. Trots sin låga ålder (Balder är bara sju månader) har han redan uppnått goda resultat på jobbet, och de framtida karriärmöjligheterna ser lovande ut. (Om han inte byter yrkesbana och börjar med fårvallning vill säga.)

  Boka möte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid

   Skapa full potential av befintlig data

   Ett väldesignat datalager är viktigt för robusta och effektiva BI-lösningar. Men de flesta datalager som byggs används bara för en sak – att tillhandahålla data till rapporter och BI-verktyg. Varför inte gå ett steg längre och utnyttja datalagret till mer – underhåll av data och strukturer, budget och prognos eller övriga applikationer såsom koncernkonsolidering eller projektapplikationer?

   Men vi börjar från början – varför behövs ett datalager överhuvudtaget? En sak som har gjort frågan extra aktuell på senare tid är Self-Service BI. De senaste åren har detta begrepp, varit på mångas läppar. Genom Self-Service BI utlovas användarna möjligheter att snabbt och enkelt kunna ta fram visuella rapporter, dashboards och analystillämpningar. Och detta utan att blanda in IT-avdelningen. Användarna ska själva kunna koppla visualiseringsverktyg som QlikView, Tableau, Spotfire och Power BI, direkt till organisationens egna källsystem, men även till externa källor som SCB, Wikipedia och Excel-dokument.

    

   Utan rätt datalager riskeras BI-anarki

   De nya visualiseringsverktygen är fantastiska, men om de används utan ett väldesignat datalager (data warehouse) riskerar de att stjälpa istället för att hjälpa.

   Några av anledningarna är dessa:

   • Nödvändiga beräkningar och justeringar byggs ofta in direkt i de enskilda analystillämpningarna. Efter ett antal år finns flera varianter av dessa beräkningar/justeringar, men de stämmer inte överens.
   • Begrepp som är centrala för verksamheten, som produkter, organisationsstrukturer, butiker, etc. riskerar att få olika betydelser, egenskaper och till och med namn i de olika lösningarna. I många fall behöver nya begrepp, t.ex. nya produkter, kopplas till analysdimensioner. Med flera analysapplikationer utan stöd för begreppsunderhåll krävs manuell hantering.
   • Data från källsystemen är komplex eftersom dessa inte är anpassade för att kunna användas direkt från ett analysverktyg utan är optimerade för den operativa funktionen de stödjer. Risken att data feltolkas är dessutom stor.
   • Det är svårt att visa korrekt data över tid, eftersom det är väldigt komplicerat att hantera historiska förändringar genom att direkt koppla sig till källsystemen.
   • Med flera analystillämpningar ökar antalet punkter som skulle behöva stämmas av. Detta blir en tidsödande och ineffektiv process. Alternativt blir avstämningarna eftersatt, med bristande datakvalitet som följd.

    

   Sammantaget finns det en stor risk att de olika rapporterna och analyserna visar fel data, och att användarna kan inte kan lita på resultatet. Det här problemet har uppmärksammats av allt fler, och många varnar för risken med ”BI-anarki”, där användarna själva bygger sina rapporter, dashboards, etc. utan kontroll eller stöd från IT.

    

   Det vanliga datalagret – en lösning med begränsningar

   Många föreslår ett centralt datalager som lösningen på problemet. Här importeras, valideras och konsolideras data från de relevanta datakällorna på ett kontrollerat sätt och enligt etablerade principer. Komplexa delar, som beräkningar, historikhantering och justeringar sker centralt i datalagret. Här sker även avstämningar och kontroller istället för ute i de individuella analystillämpningarna. Dessutom exponeras informationen på ett sätt som gör det enkelt att använda de visuella analysverktygen. Verktygen som nämnts tidigare tillhandahåller visst stöd för att kunna bygga datalager, exempelvis Qlik genom sitt skriptspråk och Power BI genom Power Query.

   Det här låter ju enkelt och bra i praktiken. Men även det centrala datalagret bjuder på stora utmaningar.

    

   Problem 1 — Möjligheten till underhåll av data är begränsad

   Även om ett datalager i stort sett ska betraktas som en ”svart låda” – något som importerar, validerar och konsoliderar data från utvalda datakällor, finns det ofta behov av att manuellt underhålla viss data. Exempel på detta är rättning av felaktigt importerat data, underhåll av mappningar och strukturer, konfiguration av behörigheter etc. Användarna bör själva kunna göra detta (förutsatt att de har rätt behörighet), utan att blanda in IT.  Denna funktionalitet tillhandahålls ofta inte av leverantörernas lösningar, istället krävs egenutvecklade tillämpningar för detta underhåll.

    

   Problem 2 – Begränsat stöd för inmatning av budgetvärden

   Det är ofta först när data från flera källor har kombinerats till ett underlag, som en budget kan baseras på all relevant fakta som finns tillgänglig i källsystemen. Med hjälp av de nya visualiseringsverktygen kan samband mellan olika fakta analyseras effektivt.

   Dock finns det inget eller väldigt begränsat stöd för själva inmatningen av budgetvärden i dessa verktyg. För att lösa detta finns ett antal alternativ:

   • Olika partners erbjuder lösningar som integreras med visualiseringsverktygen.
   • Dedikerade budgeteringslösningar som används tillsammans med visualiseringsverktygen.
   • Budgetinmatning direkt i affärssystemen.

    

   Problem 3 – Höga kostnader och svåranvända lösningar

   Eftersom ett datalager innehåller verifierad information från både affärsdata och centrala begrepp, kan dessa data ligga till grund för fler användningsområden än bara rapportering, analys och budget/prognos.

   Exempel på användningsområden för datalager:

   • Koncernkonsolidering.
   • Finansiell projektuppföljning.
   • Simuleringar och what-if-analyser.
   • Export till system som CRM eller återkoppling till källsystemen.

   Byggs dessa tillämpningar som individuella lösningar blir både licens- och underhållskostnader höga, eftersom det blir en lösning per tillämpning. Dessutom riskerar lösningarna att bli svårare att använda, eftersom användarna måste skifta mellan flera olika användargränssnitt för att lösa sina uppgifter.

    

   Vår lösning – en flexibel plattform

   Med hjälp av vår plattform bygger vi lösningar som inte bara möjliggör rapportering och analys, utan även erbjuder funktioner för dataunderhåll, manuell inmatning av information, hantering av master data och konfiguration av behörigheter. Lösningarna utökas sedan med en eller flera verksamhetsapplikationer som inte är separata lösningar, utan integrerade med datalagret. Budget och prognos, projekthantering, koncernkonsolidering och simuleringar är bara några exempel.

   Det är detta vi menar med en flexibel plattform – en lösning som inte bara tillhandahåller en grund för rapporter och analys, utan även en plattform att växa och bygga vidare på.

    

   Vill du veta mer?

   Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi snabbt och kostnadseffektivt kan utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er – vår flexibla plattform har inga begränsningar.

   Boka möte med oss!

   Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

    Boka möte online

    Möteslängd
    Välj tid

    Möt konsultchef Susanne Mejerhed

    Vår konsultchef Susanne har ett långt förflutet inom IT-branschen där hon i många år jobbade som programmerare innan hon växlade över till projektledning. En riktigt bra kombination som ger god teknisk förståelse för konsulternas arbete. Med sig från sina många år i IT-branschen har Susanne en gedigen erfarenhet av digitalisering och effektivisering av processer hos företag.

    Nu har Susanne varit hos oss på Infoweaver i drygt ett och ett halvt år och det är vi mycket glada för. Här berättar Susanne själv om sin roll på Infoweaver och hur framtidsplanerna ser ut.

    Vad gjorde du innan du kom till Infoweaver och vad fick dig att ta steget att börja här?
    Innan Infoweaver kom jag närmast från Telenor där jag jobbade som teamledare och projektledare. Jag har tidigare bara jobbat på väldigt stora företag, vilket innebär långa beslutsvägar och långsamma interna processer. Infoweaver kändes som ett litet, alert och spännande företag där jag skulle få stora möjligheter att vara med och påverka.

    Hur ser din roll ut på Infoweaver?
    Jag är konsultchef, vilket innebär att jag både har konsultansvar och ansvar för leveransen till våra befintliga kunder. I vissa projekt jobbar jag även som projektledare.

    När jag började på Infoweaver delades ansvaret för våra befintliga och nya kunder upp. Nu ansvarar vår tidigare konsultchef Malin Ingelman för nykundsprojekt och har fokus på att ge dem en snabb och effektiv installation.

    Vad uppskattar du mest i din roll som konsultchef?
    Konsulterna är vår allra största tillgång på Infoweaver. Att tillsammans med dem få utveckla vårt erbjudande och skapa ännu större nytta för våra kunder är otroligt givande.

    Vilken ser du som Infoweavers främsta styrka?
    Att vi hela tiden finns tillgängliga för våra kunder. Redan från dag ett finns vi där för våra kunder och hjälper dem att lösa deras behov och problem vad de än består i. Det är något våra kunder verkligen uppskattar och som gör oss unika.

    Vad ser du fram emot i ditt fortsatta arbete på Infoweaver?
    Just nu är det en väldigt spännande tid där mycket är på gång. Datamängderna växer i snabb takt och det finns ett stort behov av lösningar som hjälper företag att få ut mesta möjliga värde ur sin befintliga data. På Infoweaver har vi en plattform som kan hjälpa dem med detta inom många olika affärsområden, och inte enbart inom ekonomi. Det gör att vi skiljer oss från många av våra konkurrenter. Vi fortsätter hela tiden att optimera och utveckla vår lösning för att möta kundernas behov. Det är jättekul att få vara med på den resan!

    Boka möte med oss!

    Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

     Boka möte online

     Möteslängd
     Välj tid

     Infoweaver lanserar ny logga och ny webb!

     Då var det dags för en uppfräschning av vår logga och grafiska profil.

     Under det gångna Coronaåret har vi på Infoweaver arbetat hårt för att förtydliga vårt erbjudande och förbättra vår externa kommunikation. Detta innebär att vi har en ny grafisk profil med bland annat en ny logga och en ny modernare webbsida.

     Här på den nya webbsidan kommer vi med jämna mellanrum att berätta om senaste nytt hos oss och våra kunder, samt dela med oss av insikter från branschen.

     Passa gärna på att gå in och läsa vad vi gör för våra kunder, och ta en titt vår nya grafiska profil.

     Boka möte med oss!

     Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

      Boka möte online

      Möteslängd
      Välj tid

      Välkommen Thagekoncernen – ny kund hos Infoweaver

      Vi är glada över att få välkomna Thagekoncernen som ny kund hos Infoweaver.

      Thagekoncernen har 17 bolag och totalt omkring 400 medarbetare. Koncernen erbjuder byggentreprenad- och byggserviceverksamhet med specialistavdelningar inom allt från inredningssnickeri till betong och håltagning. I koncernen finns bl a bolagen: Thage i Skåne AB, Plåtexpressen i Malmö AB, Stålsmeden Syd AB, Förvaltnings AB Floresta och Förvaltnings AB Skräbeån.

      Thages har valt Infoweaver för att i ett första skede automatisera och stötta sin ekonomiska rapportering och analys. Infoweaver kommer att integreras bland annat med affärssystemet Pyramid.

      Boka möte med oss!

      Välkommen att boka ett snabbt möte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

       Boka möte online

       Möteslängd
       Välj tid