Easy data.
Endless opportunities.

Loading…

Full potential av er data: flexibelt, tillgängligt och kvalitetssäkrat

Med Infoweavers flexibla lösning får ni all data samlad på en plattform. Alla användare får enkelt tillgång till kvalitetssäkrad och tydligt presenterad information. Ni slipper tidskrävande dokumentjakt och kan fokusera på det som är viktigt.

Läs mer om vår lösning i produktbladet nedan

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er – möjligheterna är oändliga.

 • Finansiell data

  Lägger ni mycket tid på sammanställningar av data inför bokslut och budget? Med enkel tillgång till kvalitetssäkrad och aktuell data kan ni förenkla ert budgetarbete, skapa felfria rapporter och få mer tid över till viktigt analysarbete.

  Läs mer

 • Projektdata

  Trött på att söka runt efter projektdata i otaliga Excelark? Vi hjälper er att automatisera projektprocessen och effektivisera den finansiella projektuppföljningen. Ni blir av med tidskrävande manuell hantering.

  Läs mer

 • Försäljningsdata

  Hur många källsystem behöver ni söka i för att hitta den data ni behöver? Med hjälp av vår lösning har ni alltid tillgång till aktuella försäljnings- och orderdata samlade på en plats. Rapporterings-processen förenklas och felaktigheter minimeras.

  Läs mer

 • Miljödata

  Vet ni hur väl ni uppfyller era hållbarhetsmål? Genom vår lösning visualiseras automatiskt all miljödata ni har behov av. Med full kontroll över er data kan ni lägga fokus på att optimera miljöarbetet.

  Läs mer

 • HR-data

  Utnyttjar ni er HR-datas fulla potential? Med en effektiviserad process för hanteringen av er HR-data kan ni enklare följa upp intressanta nyckeltal, få värdefulla insikter och spara många timmars manuellt arbete.

  Läs mer

 • Fastighetsdata

  Vet ni hur era fastigheter mår? Med en automatiserad hantering av fastighetsdata har ni alltid tillgång till den information ni behöver. Många nya möjligheter till kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning skapas.

  Läs mer

 • Energidata

  Har ni full koll på era fastigheters energi-förbrukning? Med vår lösning kan ni effektivisera er energiuppföljning, arbeta effektivare, minska energiförbrukningen och skapa hållbara fastigheter.

  Läs mer

 • Produktionsdata

  Trött på produktionsstopp och förseningar? Med enkel tillgång till rätt produktionsdata får ni ett effektivare flöde i produktionen och sparar både tid och resurser.

  Läs mer

 • Inköpsdata

  Har ni full koll på era inköp? Med en tydlig helhetsbild över inköps-data får ni all information ni behöver om kostnader och leverantörer. Det blir enklare att hitta avvikelser och se var besparingar kan göras.

  Läs mer

”Infoweavers lösning gör att vi sparar mycket manuellt arbete i samband med månads- och årsbokslut. Det som tidigare tog dagar att ta fram, får vi nu fram automatiskt. Infoweavers personal är lätta att arbeta med och levererar enligt överenskommelse.”

Anders Fransson, Ekonomichef, OBOS

”Med Infoweavers systemstöd för budgetering och uppföljning av försäljning och vår orderstock, har vi tagit oss till helt nya nivåer för vår uppföljning. På dagsbasis ”in real time” får vår koncern-vd och respektive bolags vd uppdaterade siffror i sin telefon. Vi på ekonomi och IT sparar dessutom mycket tid, som vi nu kan lägga på annat.”

Roger Silwer, IT-chef, Areco

”Just enkelheten att lägga till och dra ifrån är storheten i den här lösningen från Infoweaver. När grunden finns, paketerad och kvalitetssäkrad, är det enkelt att utveckla och koppla på nytt.”

Sören Sandell, Affärsutvecklare, Vasakronan

Loading…

Boka möte med oss!

Välkommen att boka ett kostnadsfritt webb-möte med oss där vi berättar mer om hur Infoweavers smarta lösningar kan hjälpa just er.

Välj en tid nedan och att ta ert företag till nästa nivå!

  Boka möte online

  Möteslängd
  Välj tid

  NCC
  Haki
  Klövern
  Vasakronan
  Areco

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev