Försäljningsdata.

Loading…

Hur många källsystem behöver ni söka i för att hitta den data ni behöver? Med hjälp av vår lösning har ni alltid tillgång till aktuella försäljnings- och orderdata samlade på en plats. Rapporteringsprocessen förenklas och felaktigheter minimeras.

Effektiviserad process

Att ha tillgång till aktuella försäljnings- och ordersiffror är viktigt för att kunna ta fram korrekta dags-, vecko- och månadsrapporter samt hantera processer inom exempelvis logistik, inköp och organisation. Men utan ett effektivt uppföljningssystem krävs ett omfattande manuellt arbete för att samla in, kvalitetssäkra och sammanställa siffror från olika källsystem. Med vår lösning för automatiserad hantering av försäljnings- och orderdata hjälper vi er att förändra detta.

Alltid kvalitetssäkrade siffror

Till vår plattform importeras er försäljnings- och orderdata från ERP-system och olika källsystem som exempelvis CRM. I samband med insamlingen valideras all data för att säkerställa kvalitet och fånga upp eventuella problem i god tid. Insamlad data struktureras efter de parametrar som passar era behov och lagras efter uppsatta modeller och mått. Ändras dessa slår det igenom på alla ställen där de använts. Ni får en mycket lättarbetad rapporteringsprocess samtidigt som ni minimerar risken för felaktigheter.

Förenklat budget- och prognosarbete

För att underlätta arbetet med er försäljningsbudget har vi utvecklat en budget- och prognosapplikation som även används för att budgetera försäljning. När försäljningsbudgeten är lagd lagras den på utvalda konton och summeras i resultaträkningen tillsammans med omkostnader, projekt och övriga poster. Genom applikationen kan ni enkelt hantera exempelvis:

 • Försäljningsvolymer i antal sålda enheter som i sin tur driver intäkter och materialkostnader.
 • Försäljning per säljare, kund och artikeltyp.
 • Täckningsgrad och täckningsbidrag.
 • Snittköp.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom försäljningsdata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid