Fastighetsdata.

Loading…

Vet ni hur era fastigheter mår? Med en automatiserad hantering av fastighetsdata har ni alltid tillgång till den information ni behöver. Många nya möjligheter till kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning skapas.

Svårt att prioritera åtgärder utan överblick

Att samla in, kvalitetssäkra och sammanställa fastighetsdata från ett fastighetsbestånd är ett utmanande arbete. Manuella mätaravläsningar och akututryckningar vid felanmälningar är tidskrävande och tar stora resurser i anspråk. Det är ofta svårt att få en god överblick över status på fastigheterna och se vilka åtgärder som behöver prioriteras. Genom att automatisera hanteringen av fastighetsdata hjälper vi er att förändra detta.

Enkel och kostnadseffektiv förvaltning

Vi hjälper er att samla in, strukturera och kvalitetssäkra all fastighetsdata. Insamlad data bearbetas och visualiseras på ett enkelt och översiktligt sätt. Ni får enkelt tillgång till all data ni behöver om era fastigheter. Med en tydlig överblick över alla former av fastighetsdata ser ni snabbt vilka åtgärder som behöver prioriteras och resursanvändningen kan optimeras. Ett effektivt sätt att öka driftnettot, förenkla den dagliga förvaltningen och optimera energianvändningen.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom fastighetsdata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid