Produktionsdata.

Loading…

Trött på produktionsstopp och förseningar? Med enkel tillgång till rätt produktionsdata får ni ett effektivare flöde i produktionen och sparar både tid och resurser.

Utmanande logistik vid manuell datahantering

Att manuellt samla in, sammanställa och kvalitetskontrollera produktionsdata från olika källsystem och därefter se till att rätt personer har tillgång till rätt information är ett utmanande arbete. När datahanteringen brister kan det resultera i kostsamma produktionsstopp, förseningar och uteblivna leveranser. Med vår lösning automatiserar vi hanteringen av er produktionsdata och hjälper er att förändra detta.

Smidig produktionsplanering

Vi hjälper er att samla in, strukturera och kvalitetssäkra all produktionsdata. Insamlad data bearbetas och visualiseras på ett enkelt och översiktligt sätt. Genom detta har produktionsplanerarna alltid tillgång till korrekt data och den dagliga produktionsplaneringen flyter smidigt. Samtidigt kan även andra berörda personer i organisationen se resursbehov (material, transporter etc.) och inplanerade leveranser. Ett effektivt sätt att förbättra såväl kvalitet och produktivitet som ekonomiska resultat.

Fullt utnyttjad kapacitet

Med nödvändig data på plats ser användarna vilket kapacitetsgräns som finns för olika resurstyper som behövs i produktionen. Det ger ett bra stöd för att optimera planeringen så att gränsen varken över- eller underskrids, med leveransproblem eller outnyttjad kapacitet till följd.

Val av bästa produktionsplan

För att en produktionsplanerare ska kunna avgöra vilken produktionsplan som är bäst för ändamålet behövs möjligheten att kunna simulera olika produktionsscenarier och därefter välja det mest fördelaktiga som aktuell produktionsplan. Då världen är föränderlig behöver scenariot kunna bytas ut under produktionens gång. Allt detta kan vi anpassa utifrån era behov.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi Excel samt visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. Önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom produktionsdata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid