Projektdata.

Loading…

Trött på att söka runt efter projektdata i otaliga Excelark? Vi hjälper er att automatisera projektprocessen och effektivisera den finansiella projektuppföljningen. Ni blir av med tidskrävande manuell hantering.

”Farewell to Excel hell”

Projektledare och andra projektansvariga har ofta sina kalkyler, prognoser och uppföljningar i Excelfiler som ligger sparade per projekt i foldrar. Med detta upplägg behövs en hel del ”klipp och klistra” för att få ihop den totala projektportföljen. Att se aktuell projektstatus är också tidskrävande. Beslutspunkter dokumenteras inte och attestflödet är helt manuellt, vilket ofta är utmanande. Med vår lösning för automatiserad hantering av projektdata hjälper vi er att förändra detta.

Snabb och enkel projektöversikt

Vi digitaliserar er projektprocess helt utifrån hur ni arbetar. Många av våra kunder vill behålla sina befintliga Excelmodeller som de känner igen sig i. Och det är inga problem alls. Skillnaden är att vi digitaliserar Excelmodellerna och kopplar dem mot vår plattform där all data sparas och görs tillgänglig för rapporter och analyser. Med korrekta data på ett och samma ställe blir projektstyrningsarbetet betydligt enklare.

Förenklat budget- och prognosarbete

Budget och prognos är en viktig del av projektstyrningen. För att underlätta ert arbete har vi utvecklat en budget- och prognosapplikation som även används för att budgetera projekt. Vi kan snabbt anpassa applikationen efter era specifika behov. Genom applikationen kan ni enkelt hantera exempelvis:

 • Timmar
 • Direkta och indirekta kostnader
 • Artiklar
 • Avgifter
 • Material

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi främst Excel och visualiseringverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom projektdata kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid