HR-data.

Loading…

Utnyttjar ni er HR-datas fulla potential? Med en effektiviserad process för hanteringen av er HR-data kan ni enklare följa upp intressanta nyckeltal, få värdefulla insikter, minska antalet avvikelser och spara många timmars manuellt arbete.

Svårt att hinna med viktigt analysarbete

HR sitter på en stor mängd data och värdefulla nyckeltal som kan hjälpa arbetsgivare att bli mer effektiva, öka lönsamheten och få nöjda medarbetare. Men att manuellt samla in, kvalitetssäkra och sammanställa all HR-data från olika källsystem är ett utmanande arbete som ofta inte lämnar mycket tid över till uppföljning och analys. Med vår lösning kan vi automatisera hanteringen av er HR-data och hjälpa er att förändra detta.

Ett enkelt sätt att få värdefulla insikter

Vi hjälper er att samla in, strukturera och kvalitetssäkra er HR-data. All insamlad data bearbetas och visualiseras på ett tydligt och översiktligt sätt som gör det enklare att följa upp relevanta nyckeltal och få värdefulla insikter. Vi automatiserar även inrapporteringen av lönerevision och personalbudget. Samtidigt som all data kvalitetssäkras försvinner flera manuella arbetsmoment samt dubbelarbetet mellan löneadministratören och organisationens chefer.

Kvalitetssäkrad och effektiv lönerevision

En digitaliserad process för er lönerevision sparar tid och höjer kvaliteten. Vi importerar lönedata från ert befintliga lönesystem och era övriga källor och automatiserar sedan hela processen från att ta fram underlag till chefer till nya attesterade löner.

Förenklat budget- och prognosarbete

Budget och prognos är en viktig del av HR-arbetet. Våra kunder budgeterar lönekostnader i antal FTE:er (full time employees) istället för i pengar. Genom vår lösning kan varje avdelningschef enkelt budgetera sysselsättningsgraden per månad för respektive individ. För kollektivanställda är det möjligt att budgetera för hela gruppen om så önskas. Även vakanser kan budgeteras.

Tydlig visuell presentation

För att ni snabbt och enkelt ska hitta rätt bland er data använder vi visualiseringsverktyget MS Power BI. Här presenteras all data på ett översiktligt och enkelt sätt. Ni har också möjlighet att få informationen direkt till surfplatta och mobiltelefon. Rapporter baserade på vårt visualiseringsverktyg kan skickas till berörda personer via e-post i valfritt intervall. MS Power BI lämpar sig mycket väl för den här typen av data, men önskar ni en annan lösning har vi andra visualiseringsverktyg att erbjuda.

Flexibel och skalbar lösning

Vår plattform kan hantera insamling av alla former av data. Många av våra kunder börjar med datainsamling inom ett område och växlar sedan upp med nya funktioner efter hand. Vi utformar er lösning så att den passar just era behov.

Våra applikationer

Vi har ett flertal applikationer där grundläggande funktioner finns inbyggda. Utifrån dessa anpassar vi applikationerna för ert specifika behov. Vi hjälper er även gärna att utveckla applikationer inom andra områden (exempelvis fastighetsportaler och underhållsplanering). Vi erbjuder applikationer inom:

Budget/Prognos

Excelbaserad applikation som hanterar kostnader, intäkter, volymer med mera. Har även funktioner för bland annat versions-/scenariohantering, fördelningsnycklar, behörighet, arbetsflöden, mallar, valfria dimensioner och import/export av data.

Ekonomisk uppföljning

Hantering av resultaträkning, balansräkning och budgetuppföljning med drill down till inscannad faktura baserad på ekonomimodeller som underhålls av er.

Finansiell projektuppföljning

Projektuppföljning för hela processen från första projektkalkyl, projektstartsbeslut och budget till projektprognoser, hantering av beslutspunkter, känslighetsanalyser med olika scenarier, portföljanalyser och projektavslut.

Vad har ni för behov?

Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt utforma en lösning som är optimerad efter just era behov. Vilka data ni vill samla in är upp till er. Förutom HR-data kan vi exempelvis hjälpa er med datainsamling inom följande områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Boka uppstartsmöte med oss!

  Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

   Boka möte online

   Möteslängd
   Välj tid